Lietotāja rīki

Vietnes rīki


windows:openvpn-windows-instalacijas-ar-gatavu-konfiguraciju-izveide

OpenVPN Windows instalācijas ar gatavu konfigurāciju izveide

Šajā rakstā tiek aprakstīts OpenVPN instalatora izveide, kur jau ir pievienota gatava VPN pieslēgšanās konfigurācija.

Lejupielādējam instalatora veidotāju NSIS un instalējam.

Izveidojam katalogu, kur tiks savākti visi instalēšanai paredzētie komponenti.

Lejupielādējam OpenVPN GUI

Kataloga struktūra

./openvpn.nsi
./source/openvpn-x.x.x-install.exe
./config/ca.crt
./config/client.crt
./config/client.key
./config/client.ovpn

config katalogā atrodas VPN pieslēguma konfigurācijas faili un sertifikāti.

Windows reģistra fails, kas nepieciešams, lai Windows 7 programma laistos ar administratora prvilēģijām.

openvpn-gui-x.x.x.exe - jānorāda atbilstošā gui instalējamā versija.

openvpn.nsi
!ifndef CONFIG_DIR
  !define CONFIG_DIR "config"
!endif

# Ar kādu faila nosaukumu būs gatavā instalācija
!ifndef OUTPUT_EXE
  !define OUTPUT_EXE "vpn-install.exe"
!endif

BrandingText "VPN Installer"
Caption "VPN Installer"
CompletedText "VPN Installation Complete"
InstProgressFlags colored smooth
Name "VPN Installer"
OutFile ${OUTPUT_EXE}
RequestExecutionLevel admin
# Nekad nerādīt instalēšanas detaļas
ShowInstDetails nevershow
XPStyle off

Section ""

#  Var /GLOBAL targetdir

  # Maybe warn that directory is not here?
  # @todo check for OpenVPN Dir in Registry

  DetailPrint "VPN"
  IfFileExists "$PROGRAMFILES32\OpenVPN\bin\openvpn-gui-X.X.X.exe" goodVPN failVPN
  failVPN:
    SetOutPath $EXEDIR
    DetailPrint "Extracting OpenVPN $OUTDIR"
    # Bundle OpenVPN Installer
    File source\openvpn-x.x.x-install.exe

    # /S - instalēt klusā režīmā. Neuzdot nekādus jautājumus lietotājam
    ExecWait "$EXEDIR\openvpn-2.1.1-install.exe /S" $0
    # Zero == Success, One == Fail, handle
    IntCmp $0 0 goodInstall
      DetailPrint "Failed to Install: $0"
      MessageBox MB_OK|MB_ICONSTOP "Failed to install OpenVPN, this is required to continue. Installation aborted."
      Quit
    goodInstall:
    Goto doneVPN
  goodVPN:
    DetailPrint "OpenVPN Already Installed"
  doneVPN:

  # 
  WriteRegStr HKCU "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers" "$PROGRAMFILES32\OpenVPN\bin\openvpn-gui-x.x.x.exe" "RUNASADMIN"
  # @todo read registry for install values?
  # @todo find the registry entries for the OpenVPN configuration
  # ReadRegStr $0 HKLM Software\
  # SetOutPath $0
  SetOutPath "$PROGRAMFILES32\OpenVPN"

  # Full contents of Config
  File /r /x .svn ${CONFIG_DIR}

SectionEnd

NSIS

Palaižam un izvēlamies Compile NSI scripts.

File → Load Script, atrodam katalogu un izvēlamies .nsi failu. Uzreiz pēc faila atvēršanas tiks sākts instalatora kompilācijas process. Ja viss kārtībā, tad tanī pat katalogā parādīsies fails ar nosaukumu vpn-install.exe.

Papildinformācija

windows/openvpn-windows-instalacijas-ar-gatavu-konfiguraciju-izveide.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1