Lietotāja rīki

Vietnes rīki


tag:rezerves_kopijas

TAG: rezerves kopijas

06.09.2015 11:17 Noderīgi konsoles sīkumi Izdabūt audio no kataloga ar video mp4 faila for vid in *.mp4; do ffmpeg -i "$vid" -vn -acodec libvorbis "${vid%.mp4}.ogg"; done S… , ,