Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:noderigi-konsoles-sikumi

Noderīgi konsoles sīkumi

Izdabūt audio no kataloga ar video mp4 faila

for vid in *.mp4; do ffmpeg -i "$vid" -vn -acodec libvorbis "${vid%.mp4}.ogg"; done

Sašķirot IP sarakstu failā

sort -t . -k 1,1n -k 2,2n -k 3,3n -k 4,4n IPaddresses

Ātra faila rezerves kopijas veidošana

Labojot failus bieži vien rodas nepieciešamība izveidot oriģinālfaila vai versiju rezerves kopiju. Automatizējam faila kopijas un nosaukuma izveidi.

~/.bashrc
function bak{cp $1 $1.$(date +%Y%m%d%H%M)}

source .bashrc

export -f bak

Rezultātā - izsaucot komandu bak fails, tajā pašā katalogā tiek izveidots fails ar tā nosaukuma beigās pieliktu datumu un laiku - fails.201406040915.

Izdzēst visus katalogus vai failus atstājot vajadzīgos pēc noteikta saraksta

Pieņemsim, ka kādā katalogā ir lielas daudzums apakškatalogu. Ir nepieciešams veikt katalogu dzēsšanu atstājot noteiktu nosaukumu katalogus neaiztiktus.

Piemēram: katalogs ar valodu failiem.

/lv
/en
/ru
/de
...

Ir jālikvidē visi katalogi atstājot tikai /lv un /en.

GLOBIGNORE=lv:en
rm -rf *
linux/noderigi-konsoles-sikumi.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1