Lietotāja rīki

Vietnes rīki


ror:ruby_un_ruby_on_rails_materiali

Ruby un Ruby on Rails materiāli

Dokumentācija

http://ruby-doc.org/ - Ruby valodas dokumentācija.

http://rubydoc.info/ - resurss, kurā savākta visa dokumentācija par populāriem ruby valodas gem'iem un projektiem, kas atrodami populāros Git repozitārijos.

http://rubyonrails.org/ - oficiālā Ruby on Rails projekta mājas lapa.

Mācību materiāli

http://guides.rubyonrails.org/ - mācību materiāli iesācējiem, un ne tikai. Iesācējiem ar piemēra palīdzību parāda, kā veido saitu ar Ruby on Rails.

http://rusrails.ru/ - ja ir problēmas saprast angļu valodu, tad var noderēt mācību materiālu tulkojums krievu valodā. Tākā tulkojumi tiek veikti uz privātās iniciatīvas pamata, tad informācija var būt daļēji novecojusi un var nebūt svaigāko tekstu tulkojumu.

http://railsforzombies.org/ [maksas] - mācību video no https://www.codeschool.com/. Pirmie kursi ir bez maksas, taču iepazīties ar nākošajiem jau ir par maksu. Vai materiālā izklāstītā informācija ir saprasta, tā uzreiz tiek pārbaudīta, un tālāk, iekams pareizi neesi veicis pārbaudes testus - tikt nav iespējams.

Mācību video

http://ruby.hasbrains.org/ - kvalitatīvs mācību video krievu valodā ar Ruby pamatiem iesācējiem. Secīgi - sākot ar vienkāršām lietām, un beidzot ar sarežģītām - apgūstami Ruby pamati. Kopējais video ilgums ap :!: 7 stundām. Video ir atrodami arī YouTube RubyScreencastsRu kanālā.

http://rails.hasbrains.org/ - mācību video krievu valodā ar Ruby on Rails pamatiem iesācējiem. Šie video arī ir atrodami YouTube RubyScreencastsRu kanālā.

Grāmatas

:!: Jāsaka, ka Ruby on Rails strauji attīstās, tāpēc grāmatas mēdz tikpat strauji novecot un daļa aprakstīto piemēru var nedarboties svaigākās versijās. Tākā, ja ir plāns tikai nopirkt un tālā nākotnē sēsties pie grāmatas studēšanas, tad ir vērts daudzkārt padomāt par tādām investīcijām.

Agile Web Development with Rails 4 by Sam Ruby - grāmata ir nepārtrauktā attīstībā.

ror/ruby_un_ruby_on_rails_materiali.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1