Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:remmina

Remmina pieslēgšanās problēmas

Mēdz gadīties, ka izmantojot Remmina attālās pieslēgšanās programnodrošinājumu - mēģinot pieslēgties pie kādas attālās Windows mašīnas saņemam šādu paziņojumu „Unable to connect to RDP server XXXXXX“ vai latviski „Nespēj savienoties ar RDP serveri XXXXXX“.

Risinājums ir:

  • atveram ~/.freerdp/know_hosts;
  • izdzēšam atbilstošā hosta rindiņu
  • pārstartējam Remmina.
linux/remmina.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1