Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:proxmox:lokala-virtualo-masinu-tikla-izveide

Lokāla virtuālo mašīnu tīklu izveide

Bieži vien nākas saskarties ar problēmu, ka nepieciešams izveidot virtuālo mašīnu testa vajadzībām, bet tērēt reālos IP nav vēlēšanās. Mums palīdzēs virtuāla tīkla izveide.

Pārbaudīts: Proxmox 3.1

Virtuālo mašīnu servera tīkla konfigurācijas failā /etc/network/interfaces veidojam jaunu interfeisu vmbr0:1.

auto vmbr0:1
iface vmbr0:1 inet static
  address 10.10.10.254
  netmask 255.255.255.0

Lai virtuālā mašīna varētu tikt ārpus sava tīkla papildus ievadām sekojošas iptables komandas:

  iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE

Lai varētu tikt pie virtuālās mašīnas, papildinam iptables. Piemērā priekš ssh slēgšanās pie 1022 porta pie virtuālās mašīnas ar IP 10.10.10.1.

  iptables -t nat -A PREROUTING -i vmbr0 -p tcp -m tcp --dport 1022 -j DNAT --to-destination 10.10.10.1:22

Lai vienkāršāk būtu piešķirt portus izmantojam šādu formulu:

(VirtID-100) x 100 + porta_numurs + 1000 = ports_forwardam

Ja iepriekš nav ticis veidots iptables konfigurācijas fails:

Saglabājam iptables konfigurāciju

  iptables-save > /etc/iptables.rules

Lai nākotnē nevajadzētu veikt iptables noteikumu ielādi ar rokām, norādām to darīt pie tīkla interfeisa ielādes.

  auto vmbr0
  iface vmbr0 inet static
  ...
  pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules

Lai iekšējā tīkla virtuālās mašīnas varētu tikt ārējā tīklā, palaižam sekojošu komandu:

  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Neaizmirstam pārstartēt tīklu.

linux/proxmox/lokala-virtualo-masinu-tikla-izveide.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1