Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:openvpn-android-klienta-konfiguresana

OpenVPN Android klienta konfigurēšana

Šajā rakstā tiek apskatītas procedūras, kas ir jāveic, lai tiktu nokonfigurēts OpenVPN klients Android OS ierīcēm.

Atslēgas un sertifikātu sagatavošana

Pieņemam, ka OpenVPN serveris ir jau nokonfigurēts. Skatīties OpenVPN servera instalācija.

Ģenerējam sertifikātus un atslēgas iOS klientam:

./vars
./build-key-pkcs12 vpn.android # tiks izveidots fails ar nosaukumu vpn.android.p12

Jānorāda eksporta parole. Bez šādas paroles uzstādīt konteineri iekārtā var nebūt iespējams.

Klienta konfigurēšana

Lejupielādējam un uzstādām aplikāciju OpenVPN for Android.

Ielādējam Android ierīces atmiņas kartē izveidoto p12 sertifikātu.

Palaižam „OpenVPN for Android“. Spiežam Add

Ievadām profila nosaukumu.

Server Address norādām adresi.

Server Port norādām porta numuru. Poga pa labi no porta numura norāda, vai tiks izmantots arī UDP protokols. Ja nav konfigurēts - jāpārslēdz uz TCP.

Ja pieslēdzoties papildus tiek izmantots lietotāja vārds, tad Type norādām User/PW+PKCS12.

Norādām PKCS12 failu: spiežam Select, atrodam un norādām iepriekš ielādēto p12 sertifikātu.

PKCS12 Password ievadām sertifikāta paroli.

Username un Password - atbilstoši lietotāja vārds un parole.

Ja paroles netiek ievadītas, tad tās tiks pieprasītas veicot pieslēgšanos.

Spiežam Back pogu navigācijā un spiežam uz izveidoto profila nosaukumu. Ja viss kārtībā - tiks izveidots savienojums.

Lai beigtu OpenVPN seansu, ekrāna labajā apakšējā stūrī (kur baterijas uzlādes līmenis) nospiest uz atslēdziņas, izvēlēties OpenVPN-profila nosaukums un tad nospiest Disconnect.

Papildus literatūra

linux/openvpn-android-klienta-konfiguresana.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1