Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:mysql-instalesana-un-datu-bazes-izveide

MySQL datu bāze

Testēts: Ubuntu 12.04 LTS.

MySQL instalēšana un pieslēgšanās

Lai instalētu MySQL palaižam sekojošu komandu:

sudo apt-get install mysql-server

Pieslēdzamies pie DB kā root:

mysql -uroot -p

Atslēgties - komanda exit;.

DB, lietotāja izveide un tiesību piešķiršana

  • dbname - datu bāzes nosaukums;
  • username - lietotāja vārds;
  • password - lietotāja parole.

1. Pieslēdzamies kā root lietotājs.

2. Veidojam datu bāzi ar nosaukumu dbname.

CREATE DATABASE dbname;

3. Veidojam lietotāju username ar paroli password un tiesībām uz dbname. Atļauts slēgties tikai no lokālā datora localhost.

GRANT ALL ON dbname.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

4. Atslēdzamies kā root.

5. Pārliecināmies, ka varam pieslēgties pie izveidotās datu bāzes.

mysql -uusername -ppassword dbname
linux/mysql-instalesana-un-datu-bazes-izveide.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1