Piedalies Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvā!
Paraksties par Beznosacījuma Pamata Ienākuma ieviešanu!

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:mariadb-root-lietotaja-izveide

MariaDB root lietotāja izeveide

mysql_secure_installation
mysql mysql
[mysql] update user set plugin='mysql_native_password' where User='root';
[mysql] flush privileges;
linux/mariadb-root-lietotaja-izveide.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 (ārpussistēmas labojums)