Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:fail2ban-konfiguresana

Fail2Ban konfigurēšana

Šajā lapā tiek ievietotas fail2ban konfigurācijas, kas nav atrodamas programmas pakotnē.

Pārbaudīts: Ubuntu 12.04 LTS

Roundcube

Roundcube konfigurācijas failā ir jābūt ieslēgtai logošanai.

Izveidojam /etc/fail2ban/filter.d/roundcube.conf.

roundcube.conf
[Definition]
failregex = IMAP Error: Login failed for .* from <HOST>\..*$
ignoreregex =

Papildinām /etc/fail2ban/jail.local

[roundcube]
enabled  = true
port     = http,https
filter   = roundcube
action   = iptables-multiport[name=roundcube, port="http,https"]
logpath  = /path/to/webmail/logs/errors
linux/fail2ban-konfiguresana.txt · Labota: 06.06.2019 09:02 , labojis 127.0.0.1