Lietotāja rīki

Vietnes rīki


tag:drosiba
Helper plugin linkback is not available or invalid.

TAG: drošība

22.05.2018 11:07Bruteforce pieslēgšanās mēģinājumu bloķēšana Bloķējam bruteforce paroļu pielasīšanas mēģinājumus Mikrotik rūterim. Iekš /ip firewall filter: Atļaujam slēgtie…, ,
18.02.2014 11:32NTP servisa porta aizvēršana Instalējot linux mašīnas, piemēram, Debian bāzētus distributīvus, kā serviss tiek uzinstalēts Tīkla laika protokola NTP serviss. …, , , ,