Piedalies Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvā!
Paraksties par Beznosacījuma Pamata Ienākuma ieviešanu!

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


linux:noderigi-konsoles-sikumi

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
linux:noderigi-konsoles-sikumi [04.06.2014 08:46]
Imants linux:izdzest-visus-katalogus-failus-atstajot-vajadzigos renamed to linux:noderigi-konsoles-sikumi
linux:noderigi-konsoles-sikumi [06.06.2019 09:02] (patlaban)
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Izdzēst visus katalogus vai failus atstājot vajadzīgos pēc noteikta saraksta ======+====== Noderīgi konsoles sīkumi ====== 
 + 
 +===== Izdabūt audio no kataloga ar video mp4 faila ===== 
 + 
 +<code> 
 +for vid in *.mp4; do ffmpeg -i "$vid" -vn -acodec libvorbis "${vid%.mp4}.ogg"; done 
 +</code> 
 + 
 + 
 +===== Sašķirot IP sarakstu failā ===== 
 + 
 +<code> 
 +sort -t . -k 1,1n -k 2,2n -k 3,3n -k 4,4n IPaddresses 
 +</code> 
 + 
 + 
 +===== Ātra faila rezerves kopijas veidošana ===== 
 + 
 +Labojot failus bieži vien rodas nepieciešamība izveidot oriģinālfaila vai versiju rezerves kopiju. Automatizējam faila kopijas un nosaukuma izveidi. 
 + 
 +<code bash ~/.bashrc> 
 +function bak{cp $1 $1.$(date +%Y%m%d%H%M)} 
 +</code> 
 + 
 +''source .bashrc'' 
 + 
 +''export -f bak'' 
 + 
 +Rezultātā - izsaucot komandu ''bak fails'', tajā pašā katalogā tiek izveidots fails ar tā nosaukuma beigās pieliktu datumu un laiku - ''fails.201406040915''
 + 
 + 
 +===== Izdzēst visus katalogus vai failus atstājot vajadzīgos pēc noteikta saraksta =====
  
 Pieņemsim, ka kādā katalogā ir lielas daudzums apakškatalogu. Ir nepieciešams veikt katalogu dzēsšanu atstājot noteiktu nosaukumu katalogus neaiztiktus. Pieņemsim, ka kādā katalogā ir lielas daudzums apakškatalogu. Ir nepieciešams veikt katalogu dzēsšanu atstājot noteiktu nosaukumu katalogus neaiztiktus.
Rinda 20: Rinda 51:
 </code> </code>
  
-{{tag>linux rm}}+{{tag>linux rm rezerves_kopijas}}
linux/noderigi-konsoles-sikumi.1401860761.txt.gz · Labota: 06.06.2019 09:02 (ārpussistēmas labojums)